Ống Hút Giấy Cắt Nhọn

Liên hệ
Ống hút giấy cắt nhọn Giới thiệu sản phẩm Ống hút giấy cắt nhọn thường được sử dụng để chọc thủng các…
Mua ngay

Ống Hút Giấy Bọc Màng

Liên hệ
Nguyên Liệu                  Giấy Kraft, mực in, keo Màu Sắc                         Nhiều màu      …
Mua ngay

Ống Hút Giấy Phi 12

Liên hệ
Nguyên Liệu                  Giấy Kraft, mực in, keo Màu Sắc                         Nhiều màu  Kích…
Mua ngay

Ống Hút Giấy Phi 10

Liên hệ
Nguyên Liệu                  Giấy Kraft, mực in, keo Màu Sắc                         Nhiều màu  Kích…
Mua ngay

Ống Hút Giấy Phi 8

Liên hệ
Nguyên Liệu                  Giấy Kraft Màu Sắc                         Nhiều màu  Kích Thước       …
Mua ngay

Ống Hút Giấy Phi 6

Liên hệ
Nguyên Liệu                  Giấy Kraft, mực in, keo Màu Sắc                         Nhiều màu  Kích…
Mua ngay