Ly Khoai Tây Chiên

Liên hệ
Ly khoai tây chiên Giới thiệu sản phẩm ly khoai tây chiên bằng giấy Ly khoai tây chiên bằng giấy được…
Mua ngay

Ly Kem

Liên hệ
Nguyên Liệu                  Giấy  Màu Sắc                         Trắng, nhiều màu  Dung Tích     …
Mua ngay

Ly Giấy

Liên hệ
Nguyên Liệu                  Giấy  Màu Sắc                         Trắng, nhiều màu  Dung Tích     …
Mua ngay

Ly Bã Mía

Liên hệ
Nguyên Liệu                  Bã Mía Màu Sắc                         Trắng, nâu  Dung Tích           …
Mua ngay